Jane M Foley

My StableMy Stable
DatePosHorseTypeRace DetailsStarting Price
18/08/209/10Spanish GiftFLATRoscommon, 1m 4f, Soft to Heavy200/1
18/08/208/11Army RecruitFLATRoscommon, 7f 80y, Soft to Heavy25/1
15/08/2012/14Arizona SkyFLATDundalk, 7f, Standard150/1
15/08/2010/14Man PowerFLATDundalk, 7f, Standard100/1
25/07/2013/14Arizona SkyFLATGowran Park, 1m, Yielding200/1
09/07/207/18Army RecruitFLATNavan, 1m, Yielding to Soft100/1
05/07/2013/13Spanish GiftFLATFairyhouse, 1m 4f, Good to Yielding (Yielding in places)200/1
04/07/2016/18Arizona SkyFLATNaas, 1m, Yielding to Soft100/1
02/07/2010/14Man PowerFLATBellewstown, 7f 196y, Yielding80/1
02/07/2011/14Army RecruitFLATBellewstown, 7f 196y, Yielding66/1
10/06/2018/18Army RecruitFLATNavan, 1m, Good to Firm66/1
17/08/1916/17Elegant DramaFLATCork, 7f, Good25/1
30/07/197/16Elegant DramaFLATGalway, 7f, Good (Good to Yielding in places)12/1
30/07/1915/15Man PowerFLATGalway, 7f, Good (Good to Yielding in places)40/1
15/07/1910/14Private JacksonFLATKillarney, 1m 3f 35y, Good100/1
14/07/193/8Elegant DramaFLATFairyhouse, 6f, Good (Good to Firm in places)20/1
08/05/1912/15Private JacksonFLATGowran Park, 1m, Yielding to Soft100/1
09/04/1915/16Private JacksonFLATGowran Park, 7f, Yielding to Soft100/1
21/12/1811/14Cartoon HeroFLATDundalk, 1m, Standard66/1
19/12/1810/14Benson DuboisFLATDundalk, 5f, Standard50/1
24/09/1817/18ThevaledictorianFLATFairyhouse, 7f, Good (Good to Yielding in places)40/1
19/08/1812/15CherryadeN_H_FLATTramore, 2m, Good33/1
18/08/1812/12Mack MillerFLATTramore, 2m, Good50/1
17/08/188/13Cartoon HeroFLATDundalk, 7f, Standard33/1
17/08/185/13ThevaledictorianFLATDundalk, 7f, Standard25/1
06/12/178/14Mack MillerFLATDundalk, 1m 4f, Standard12/1
06/12/1711/14Spencer CodyFLATDundalk, 1m 4f, Standard125/1
18/11/1712/16Max MoonheadFLATPunchestown, 1m 7f, Soft to Heavy50/1
17/11/176/14Mack MillerFLATDundalk, 1m 4f, Standard16/1
17/11/178/14Benson DuboisFLATDundalk, 1m, Standard25/1
10/11/177/14Benson DuboisFLATDundalk, 7f, Standard40/1
08/11/176/13Mack MillerFLATDundalk, 1m 2f 150y, Standard12/1
03/11/178/13Teenage KissFLATDundalk, 7f, Standard33/1
03/11/1710/14Benson DuboisFLATDundalk, 7f, Standard33/1
03/11/1711/14Spencer CodyFLATDundalk, 1m, Standard66/1
29/10/1711/11Classic ShantouN_H_FLATWexford, 2m, Heavy (Soft in places)50/1
27/10/179/14Benson DuboisFLATDundalk, 1m, Standard50/1
20/10/1710/14Teenage KissFLATDundalk, 1m, Standard100/1
19/10/1714/16Max MoonheadFLATPunchestown, 1m 6f, Yielding to Soft66/1
13/10/1714/14Washington ChiefFLATDundalk, 1m 2f 150y, Standard33/1
03/10/1710/14Teenage KissFLATDundalk, 7f, Standard100/1
22/09/177/13Mack MillerFLATDundalk, 1m 2f 150y, Standard25/1
20/09/1711/17Benson DuboisFLATFairyhouse, 7f, Soft to Heavy100/1
16/09/1711/17Washington ChiefFLATGowran Park, 1m 1f 100y, Soft to Heavy100/1
11/08/177/16Mack MillerFLATTipperary, 1m 1f, Yielding (Good to Yielding in places)33/1
07/08/175/15CherryadeN_H_FLATCork, 2m 3f, Yielding33/1
07/08/174/15Max MoonheadN_H_FLATCork, 2m 3f, Yielding25/1
24/07/1714/14Benson DuboisFLATBallinrobe, 1m 1f 189y, Good100/1
24/07/1713/14Spencer CodyFLATBallinrobe, 1m 1f 189y, Good50/1
24/07/1711/14Washington ChiefFLATBallinrobe, 1m 1f 189y, Good100/1

Next Race Off

Racing Tips