Allen Iwinski

DatePosHorseTypeRace DetailsStarting Price
31/07/203/7Dominate ThemomentFLATGulfstream, 1m, Firm5/1
26/07/20-Khozy My BoyFLATGulfstream, 1m, Good15/2
15/07/202/10Frankly My DearFLATGulfstream, 5f 110y, Fast10/3
04/07/204/7Dominate ThemomentFLATGulfstream, 1m, Firm15/2
04/07/203/7Town PolicyFLATGulfstream, 6f, Fast10/3
01/07/204/6Khozy My BoyFLATGulfstream, 6f 110y, Fast18/1
27/06/20-TowaFLATGulfstream, 1m 110y, Firm6/1
26/06/204/8TaylorsinitiationFLATGulfstream, 6f, Fast5/2
21/06/202/9Frankly My DearFLATGulfstream, 5f20/1
10/06/202/9Khozy My BoyFLATGulfstream, 5f, Firm25/1
06/06/204/9TaylorsinitiationFLATGulfstream, 6f 110y, Fast3/1
06/06/20-TowaFLATGulfstream, 1m, Good33/1
30/05/203/10Dominate ThemomentFLATGulfstream, 1m 110y, Firm10/1
29/05/20-Town PolicyFLATGulfstream, 5f, Good18/1
21/05/202/10TaylorsinitiationFLATGulfstream, 6f, Fast40/1
17/05/20-TowaFLATGulfstream, 5f, Sloppy33/1
14/05/204/9Khozy My BoyFLATGulfstream, 5f, Firm16/1
08/05/20-Dominate ThemomentFLATGulfstream, 7f 110y, Fast11/1
16/04/20-Khozy My BoyFLATGulfstream, 1m, Fast16/1
09/04/201/7Dominate ThemomentFLATGulfstream, 1m, Firm7/4
22/03/201/7Dominate ThemomentFLATGulfstream, 1m, Firm7/1
22/03/20-TaylorsinitiationFLATGulfstream, 6f, Fast14/1
15/03/201/7Khozy My BoyFLATGulfstream, 6f 110y, Fast2/1
23/02/20-Dominate ThemomentFLATGulfstream, 1m, Fast9/1
20/02/20-Khozy My BoyFLATGulfstream, 1m, Firm40/1
01/02/20-Dominate ThemomentFLATGulfstream, 1m, Firm66/1
26/01/20-TaylorsinitiationFLATGulfstream, 6f, Fast10/1
20/01/20-Freedom MattersFLATGulfstream, 1m, Firm5/1
01/01/202/6TaylorsinitiationFLATGulfstream, 6f, Fast7/1
13/12/191/6TaylorsinitiationFLATGulfstream, 6f, Fast9/2
13/12/191/9Dominate ThemomentFLATGulfstream, 1m 110y, Good10/3
05/12/19-Freedom MattersFLATGulfstream, 1m 110y, Firm5/2
29/11/19-Field OfficerFLATGulfstream, 6f, Fast8/1
16/11/1911/12Dominate ThemomentFLATGulfstream Park West, 7f 110y, Good28/1
14/11/194/11TaylorsinitiationFLATGulfstream Park West, 6f 110y, Sloppy7/2
09/11/192/6Freedom MattersFLATGulfstream Park West, 1m 110y, Firm7/1
31/10/192/11TaylorsinitiationFLATGulfstream Park West, 5f 110y, Fast11/4
29/09/19-Dominate ThemomentFLATGulfstream, 5f 110y, Fast50/1
27/09/19-Happy HatFLATGulfstream, 5f, Firm33/1
19/09/192/6TaylorsinitiationFLATGulfstream, 5f 110y, Fast9/4
31/08/19-Happy HatFLATGulfstream, 7f 110y, Fast11/2
26/07/19-TowaFLATGulfstream, 5f 110y, Fast25/1
20/07/19-TaylorsinitiationFLATGulfstream, 7f 110y, Firm9/2
06/07/19-Stone HeartFLATGulfstream, 6f, Fast33/1
30/06/19-TowaFLATGulfstream, 6f, Fast28/1
29/06/19-TaylorsinitiationFLATGulfstream, 7f 110y, Good5/2
22/06/19-Stone HeartFLATGulfstream, 5f 110y, Fast22/1
14/06/19-Stone HeartFLATGulfstream, 5f, Fast11/1
08/06/19-Wine At The BeachFLATGulfstream, 7f 110y, Sloppy10/3
08/06/194/12TaylorsinitiationFLATGulfstream, 5f 110y, Sloppy4/1

Next Race Off

Racing Tips