Jevon Crumley

DatePosHorseTypeRace DetailsStarting Price
11/08/20-Definitely TonightFLATThistledown, 1m, Fast33/1
10/08/20-Bold ChaseFLATThistledown, 6f, Fast22/1
10/08/20-Hennessy FireFLATThistledown, 6f, Fast50/1
28/07/20-Hennessy FireFLATThistledown, 6f, Fast20/1
22/07/203/6B Whyoh BFLATThistledown, 5f 110y, Good13/2
21/07/20-Ashley's EnvyFLATThistledown, 6f, Fast50/1
20/07/203/7Heza HandfulFLATThistledown, 1m, Fast15/2
13/07/20-Bold ChaseFLATThistledown, 6f20/1
13/07/20-B Whyoh BFLATThistledown, 6f40/1
09/07/202/6BriskyFLATThistledown, 5f 110y, Fast8/1
09/07/20-Ashley's EnvyFLATThistledown, 6f, Fast33/1
06/07/20-Definitely TonightFLATThistledown, 1m 39y, Fast33/1
29/06/20-Bold ChaseFLATThistledown, 5f 110y, Fast16/1
27/06/20-Offlee SilkieFLATThistledown, 5f 110y, Fast10/1
22/06/204/6B Whyoh BFLATThistledown, 5f 110y, Good16/1
17/03/20-Hennessy FireFLATMahoning Valley, 6f, Fast33/1
11/03/204/7Dark MazeFLATMahoning Valley, 6f20/1
10/03/203/10Definitely TonightFLATMahoning Valley, 1m25/1
09/03/20-D K's CandyFLATMahoning Valley, 5f 110y, Fast14/1
26/02/20-Definitely TonightFLATMahoning Valley, 1m 70y, Good14/1
25/02/20-B Whyoh BFLATMahoning Valley, 6f, Fast33/1
12/02/204/9Hennessy FireFLATMahoning Valley, 5f 110y, Fast40/1
11/02/20-Secretariats HonorFLATMahoning Valley, 1m, Sloppy6/1
28/01/20-Hennessy FireFLATMahoning Valley, 6f, Sloppy14/1
22/01/20-Secretariats HonorFLATMahoning Valley, 5f 110y, Fast40/1
06/01/20-Secretariats HonorFLATMahoning Valley, 6f, Good50/1
06/01/204/9Dark MazeFLATMahoning Valley, 6f, Good33/1
23/12/19-Secretariats HonorFLATMahoning Valley, 6f, Good12/1
23/12/19-Hennessy FireFLATMahoning Valley, 6f, Good40/1
18/12/19-Dark MazeFLATMahoning Valley, 5f 110y, Fast33/1
18/12/19-Unto ThouFLATMahoning Valley, 1m 70y, Fast11/2
18/12/19-MatadorFLATMahoning Valley, 1m 70y, Fast10/1
18/12/194/8B Whyoh BFLATMahoning Valley, 5f 110y, Good8/1
17/12/191/11Offlee SilkieFLATMahoning Valley, 6f, Sloppy11/4
09/12/19-Hennessy FireFLATMahoning Valley, 6f, Sloppy28/1
02/12/194/9Dark MazeFLATMahoning Valley, 6f, Sloppy33/1
02/12/193/7B Whyoh BFLATMahoning Valley, 6f, Sloppy8/1
27/11/192/6Unto ThouFLATMahoning Valley, 1m 70y, Good9/4
26/11/19-Back To UsFLATMahoning Valley, 1m, Fast33/1
25/11/191/6Offlee SilkieFLATMahoning Valley, 6f, Fast5/2
20/11/194/11Dark MazeFLATMahoning Valley, 6f, Fast20/1
20/11/19-B Whyoh BFLATMahoning Valley, 6f, Fast33/1
11/11/19-Drive OnFLATMahoning Valley, 6f, Fast50/1
11/11/19-Hennessy FireFLATMahoning Valley, 6f, Fast16/1
11/11/19-Back To UsFLATMahoning Valley, 1m 70y, Fast33/1
11/11/19-Ashley's EnvyFLATMahoning Valley, 6f, Fast22/1
06/11/19-Dark MazeFLATMahoning Valley, 6f, Fast50/1
04/11/19-B Whyoh BFLATMahoning Valley, 1m, Fast25/1
04/11/19-Drive OnFLATMahoning Valley, 5f 110y, Fast33/1
28/10/19-MatadorFLATMahoning Valley, 1m 70y, Fast16/1

Next Race Off

Racing Tips