Eduardo Azpurua

DatePosHorseTypeRace DetailsStarting Price
27/05/20-Sunshines OutFLATTampa Bay Downs, 1m 39y, Fast28/1
24/05/204/11FelonFLATGulfstream, 5f, Sloppy6/1
22/05/201/7Foxy LadyFLATGulfstream, 5f, Fast9/1
22/05/20-Southern CalFLATTampa Bay Downs, 7f, Fast66/1
20/05/20-Drill BitFLATTampa Bay Downs, 1m, Firm9/1
16/05/204/9Dude's SecretFLATTampa Bay Downs, 1m 39y, Fast7/1
15/05/20-King Of The NorthFLATGulfstream, 5f, Sloppy33/1
10/05/204/8Pretty DarlingFLATGulfstream, 7f, Fast11/1
10/05/202/8Raspberry BalletFLATGulfstream, 7f, Fast14/1
06/05/20-Sunshines OutFLATTampa Bay Downs, 1m 110y, Fast9/1
06/05/204/10Drill BitFLATTampa Bay Downs, 1m 1f, Firm28/1
03/05/203/11FelonFLATGulfstream, 5f, Firm10/1
01/05/204/7Foxy LadyFLATGulfstream, 5f, Good33/1
01/05/20-King Of The NorthFLATGulfstream, 1m, Fast33/1
26/04/20-LeishlanickFLATGulfstream, 6f17/2
24/04/202/9Dude's SecretFLATTampa Bay Downs, 1m 110y, Sloppy11/4
23/04/202/8CabrinaFLATGulfstream, 6f 110y, Fast11/8
22/04/203/10Sunshines OutFLATTampa Bay Downs, 1m 39y, Fast12/1
18/04/20-Drill BitFLATTampa Bay Downs, 1m 110y, Sloppy4/1
18/04/203/11Raspberry BalletFLATGulfstream, 1m, Firm10/3
12/04/20-Pretty DarlingFLATGulfstream, 1m, Fast50/1
11/04/203/11FelonFLATGulfstream, 5f, Firm16/1
10/04/20-King Of The NorthFLATGulfstream, 1m, Fast33/1
09/04/20-Foxy LadyFLATGulfstream, 5f 110y, Fast40/1
09/04/20-FuegoFLATGulfstream, 1m, Firm80/1
04/04/20-LeishlanickFLATGulfstream, 6f, Fast10/1
03/04/202/10Dude's SecretFLATTampa Bay Downs, 1m 40y, Fast14/1
02/04/204/11CabrinaFLATGulfstream, 5f 110y, Fast66/1
01/04/20-Drill BitFLATTampa Bay Downs, 1m, Firm14/1
26/03/204/8Raspberry BalletFLATGulfstream, 1m, Firm5/1
25/03/20-FuegoFLATGulfstream, 1m, Firm100/1
25/03/20-Lady TeuflesbergFLATGulfstream, 1m, Firm25/1
22/03/201/7Dude's SecretFLATTampa Bay Downs, 1m 110y, Fast2/1
20/03/204/8Sunshines OutFLATTampa Bay Downs, 1m 39y, Fast33/1
20/03/20-Drill BitFLATTampa Bay Downs, 1m 110y, Firm7/1
18/03/20-LeishlanickFLATGulfstream, 5f, Firm12/1
13/03/201/6Foxy LadyFLATGulfstream, 5f, Firm6/1
11/03/202/9Raspberry BalletFLATGulfstream, 1m 110y, Good9/2
08/03/202/10Dude's SecretFLATTampa Bay Downs, 1m 40y, Fast3/1
08/03/203/10Drill BitFLATTampa Bay Downs, 1m 110y, Firm12/1
29/02/204/7Sunshines OutFLATTampa Bay Downs, 7f, Fast16/1
26/02/20-FuegoFLATGulfstream, 5f, Firm40/1
19/02/20-Drill BitFLATTampa Bay Downs, 1m, Firm7/2
16/02/20-Dude's SecretFLATGulfstream, 6f, Fast40/1
12/02/204/8Foxy LadyFLATGulfstream, 6f, Fast16/1
09/02/20-RakiFLATGulfstream, 1m, Firm25/1
07/02/204/7Chiqui The GrayFLATGulfstream, 1m, Sloppy8/1
01/02/203/8The ExceptionFLATTampa Bay Downs, 7f, Good17/2
01/02/20-Dude's SecretFLATGulfstream, 1m, Fast16/1
31/01/204/9Drill BitFLATTampa Bay Downs, 1m 110y, Firm14/1

Next Race Off

Racing Tips