Gustavo Amaya

DatePosHorseTypeRace DetailsStarting Price
22/11/202/7Goodbye GabyFLATGulfstream Park West, 6f, Sloppy9/2
21/11/203/8Master QFLATGulfstream Park West, 6f, Fast18/1
19/11/20-Small ReasonFLATGulfstream Park West, 6f, Fast7/2
12/11/202/10Water CayFLATGulfstream Park West, 1m, Sloppy8/1
05/11/203/7Mindship QFLATGulfstream Park West, 5f, Good9/4
30/10/203/6Goodbye GabyFLATGulfstream Park West, 7f, Fast5/2
28/10/202/7Small ReasonFLATGulfstream Park West, 7f 110y, Good20/1
24/10/20-Master QFLATGulfstream Park West, 5f 110y, Fast20/1
23/10/203/10Water CayFLATGulfstream Park West, 7f, Fast12/1
07/10/204/10Mindship QFLATGulfstream Park West, 6f, Fast12/1
07/10/204/8Water CayFLATGulfstream Park West, 6f 110y, Fast9/1
27/09/20-Silver ConnectionFLATGulfstream, 5f 110y, Fast9/1
19/09/20-Storm RiskFLATGulfstream, 1m, Firm22/1
13/09/20-Master QFLATGulfstream, 5f25/1
13/09/204/10Water CayFLATGulfstream, 6f40/1
10/09/202/7Goodbye GabyFLATGulfstream, 7f10/11
10/09/20-Mindship QFLATGulfstream, 5f14/1
03/09/20-Silver ConnectionFLATGulfstream, 5f 110y17/2
23/08/202/5Goodbye GabyFLATGulfstream, 6f, Fast10/1
21/08/20-PlenumFLATGulfstream, 1m 110y, Firm33/1
21/08/203/6Mindship QFLATGulfstream, 5f, Fast15/2
20/08/20-Master QFLATGulfstream, 5f, Good40/1
14/08/20-Storm RiskFLATGulfstream, 1m, Firm12/1
07/08/20-Small ReasonFLATGulfstream, 5f, Firm33/1
30/07/20-PlenumFLATGulfstream, 1m, Firm50/1
30/07/20-Mindship QFLATGulfstream, 5f, Fast16/1
26/07/20-Storm RiskFLATGulfstream, 1m, Good22/1
10/07/20-Special BeachFLATGulfstream, 1m, Firm66/1
08/07/20-Silver ConnectionFLATGulfstream, 5f, Firm20/1
17/06/20-Water CayFLATGulfstream, 5f, Sloppy28/1
14/06/20-Princess NinaFLATGulfstream, 5f40/1
23/05/20-PlenumFLATGulfstream, 1m 110y, Good40/1
16/05/20-Small ReasonFLATGulfstream, 1m, Fast80/1
10/05/20-Special BeachFLATGulfstream, 1m, Fast16/1
26/04/20-Goodbye GabyFLATGulfstream, 6f16/1
19/04/20-Small ReasonFLATGulfstream, 1m, Firm66/1
17/04/20-Special BeachFLATGulfstream, 1m, Firm50/1
09/04/20-Mister NoisiFLATGulfstream, 1m, Firm33/1
05/04/203/8Goodbye GabyFLATGulfstream, 6f, Fast9/2
05/04/203/9Silver NinaFLATGulfstream, 6f, Fast7/2
29/03/20-Storm RiskFLATGulfstream, 1m, Fast50/1
14/03/20-Small ReasonFLATGulfstream, 6f, Fast16/1
12/03/203/11Silver NinaFLATGulfstream, 5f 110y, Fast25/1
04/03/20-Special BeachFLATGulfstream, 1m, Fast28/1
04/03/204/6Goodbye GabyFLATGulfstream, 1m, Firm15/2
01/03/20-Storm RiskFLATGulfstream, 1m, Firm33/1
15/02/201/12Storm RiskFLATGulfstream, 1m 110y, Firm6/1
14/02/20-Special BeachFLATGulfstream, 1m 110y, Firm33/1
09/02/20-Goodbye GabyFLATGulfstream, 6f 110y, Fast50/1
05/02/20-Small ReasonFLATGulfstream, 7f, Firm50/1

Next Race Off

Racing Tips