R V Gowli

DatePosHorseTypeRace DetailsStarting Price
11/03/201/12ItsamoocowFLATKolkata, 5f 212y, Good15/2
11/03/207/10Pep TalkFLATKolkata, 7f 209y, Good11/2
04/03/2013/14AphroditeFLATKolkata, 5f 212y, Good to Soft16/1
19/02/206/14AphroditeFLATKolkata, 5f 102y11/1
15/02/20-ItsamoocowFLATKolkata, 5f 212y, Good5/1
15/02/204/8Pep TalkFLATKolkata, 7f 209y15/2
08/02/207/9Pep TalkFLATKolkata, 1m 1f 207y, Good5/2
28/01/201/12Pep TalkFLATKolkata, 7f 209y, Good9/2
18/01/204/7AphroditeFLATKolkata, 5f 212y, Good12/1
18/01/20-ItsamoocowFLATKolkata, 5f 212y, Good15/2
12/01/207/8AphroditeFLATKolkata, 5f 212y, Good12/1
01/01/208/10ItsamoocowFLATKolkata, 5f 212y, Good15/2
26/12/193/8Pep TalkFLATKolkata, 7f 209y9/1
12/12/198/13Gimme CreditFLATKolkata, 5f 102y, Good7/1
07/12/192/11ItsamoocowFLATKolkata, 5f 212y, Good8/1
30/11/1913/13Gimme CreditFLATKolkata, 5f 102y, Good16/1
30/11/196/14Pep TalkFLATKolkata, 6f 211y, Good22/1
14/11/198/9Gimme CreditFLATKolkata, 5f 102y14/1
02/11/196/14ItsamoocowFLATKolkata, 5f 102y, Good11/2
15/10/192/12ItsamoocowFLATKolkata, 5f 102y, Good8/1
01/10/1910/12Gimme CreditFLATKolkata, 5f 102y, Good8/1
29/09/198/10Pep TalkFLATKolkata, 5f 102y, Good16/1
29/09/193/10ItsamoocowFLATKolkata, 5f 102y, Good4/1
24/09/193/7ItsamoocowFLATKolkata, 5f 102y7/2
24/09/197/12Gimme CreditFLATKolkata, 5f 212y20/1
06/09/193/12ItsamoocowFLATKolkata, 5f 102y, Good18/1
03/09/199/11Gimme CreditFLATKolkata, 5f 102y, Good7/1
28/08/196/7AlienFLATKolkata, 1m 1f 207y, Good14/1
13/08/199/10AlienFLATKolkata, 6f 211y, Good14/1
13/08/198/12ItsamoocowFLATKolkata, 5f 102y, Good15/2
06/08/197/7Gimme CreditFLATKolkata, 5f 102y, Good10/1
30/07/198/9AlienFLATKolkata, 5f 102y, Good18/1
23/07/196/7Pep TalkFLATKolkata, 6f 211y17/2
23/07/196/9Gimme CreditFLATKolkata, 5f 102y6/1
16/07/196/7ItsamoocowFLATKolkata, 5f 102y13/2
09/07/199/9AlienFLATKolkata, 5f 102y9/1
02/07/196/9AlienFLATKolkata, 5f 212y, Good7/1
30/03/1914/14Gimme CreditFLATKolkata, 5f 212y, Good25/1
30/03/199/14AlienFLATKolkata, 6f 211y, Good16/1
30/03/1910/14ItsamoocowFLATKolkata, 5f 102y, Good16/1
27/03/195/11ArionFLATKolkata, 7f 209y9/2
13/03/192/14ArionFLATKolkata, 7f 209y8/1
23/02/197/11ItsamoocowFLATKolkata, 5f 102y, Good12/1
23/02/1911/13Gimme CreditFLATKolkata, 5f 212y, Good10/1
23/02/193/9ArionFLATKolkata, 1m 1f 207y, Good8/1
09/02/1911/14Gimme CreditFLATKolkata, 5f 212y, Good16/1
29/01/198/11ArionFLATKolkata, 7f 209y, Good15/2
18/01/1910/10Gimme CreditFLATKolkata, 5f 212y, Good7/1
18/01/195/10ItsamoocowFLATKolkata, 5f 212y, Good12/1
18/01/1910/10Pep TalkFLATKolkata, 5f 212y, Good12/1

Next Race Off

Racing Tips