Samantha Drake

DatePosRideTypeRace DetailsStarting Price
06/04/153/5HoundscourtCHASEFakenham, 2m 5f 110y, Good, C39/2
04/04/152/16RaktimanHURDLEHaydock Park, 2m 4f 0y, Soft (Good to Soft in places), C220/1
12/03/152/17Purple HarryHURDLEHexham, 3m 0f 0y, Good to Soft, Soft in places, C55/1
01/03/157/7Ardesia (IRE)HURDLESedgefield, 2m 1f 0y, Soft, C512/1
01/03/153/4HoundscourtCHASESedgefield, 2m 4f 0y, Soft, C45/4
22/02/15FAnother TippleHURDLESouthwell, 2m 0f 0y, Good to Soft, Soft in places, C56/1
19/02/151/6HoundscourtCHASESedgefield, 2m 6f 0y, Good to Soft, Soft in places, C49/2
15/02/153/11Urban GaleCHASEMarket Rasen, 3m 1f 0y, Soft, Good to Soft in places, C512/1
06/02/153/15Purple HarryHURDLENewcastle, 2m 6f 0y, Heavy, C513/2
28/01/159/9Rebel RogerN_H_FLATNewcastle, 2m 0f 0y, Soft, C666/1
23/01/157/15Another TippleHURDLEDoncaster, 2m 0f 110y, Good to Soft, Soft in places, C4100/1
20/01/154/10Purple HarryHURDLEWetherby, 2m 4f 110y, Soft, Good to Soft in places, C55/1
15/01/155/6HoundscourtCHASEMarket Rasen, 2m 6f 110y, Soft, C48/1
06/01/154/7Urban GaleCHASESedgefield, 3m 3f 0y, Soft, Good to Soft in places, C43/1
27/12/147/11Another TippleHURDLEWetherby, 2m 0f 110y, Soft, Good to Soft in places, C4200/1
26/12/141/6HoundscourtCHASESedgefield, 2m 4f 0y, Soft, Good to Soft in places, C46/1
26/12/147/14Purple HarryHURDLEWetherby, 2m 4f 110y, Good to Soft, C422/1
19/12/14PUWork BoyCHASEUttoxeter, 3m 0f 0y, Heavy, C466/1
04/12/143/5Urban GaleCHASEMarket Rasen, 3m 5f 0y, Soft, C45/1
04/12/1412/14Another TippleHURDLEMarket Rasen, 2m 3f 0y, Soft, C4100/1
03/12/143/6Deal Done (FR)CHASECatterick, 3m 1f 110y, Good, Good to Soft in places, C412/1
03/12/146/10HoundscourtCHASECatterick, 2m 3f 0y, Good, Good to Soft in places, C517/2
25/11/147/8Ardesia (IRE)HURDLESedgefield, 2m 1f 0y, Soft, C525/1
25/11/143/7Urban GaleCHASESedgefield, 3m 3f 0y, Soft, C58/1
15/11/14PUWilliam WildHURDLEWetherby, 2m 4f 110y, Soft, C4200/1
15/11/146/7Deal Done (FR)CHASEWetherby, 3m 1f 0y, Soft, C333/1
11/11/143/9HoundscourtCHASESedgefield, 2m 4f 0y, Soft, C416/1
23/10/148/9Work BoyCHASECarlisle, 2m 4f 0y, Soft, Good to Soft in places, C450/1
11/10/14PUTakaatuf (IRE)CHASEHexham, 2m 0f 110y, Good to Soft, C540/1
11/10/146/8Work BoyCHASEHexham, 2m 4f 110y, Good to Soft, C433/1
16/09/1412/14Takaatuf (IRE)HURDLESedgefield, 2m 4f 0y, Good, Good to Firm in places (Watered), C440/1
26/08/1411/13Takaatuf (IRE)HURDLESedgefield, 2m 1f 0y, Good, Good to Firm in places, C540/1
28/07/146/6SpenwananN_H_FLATUttoxeter, 2m 0f 0y, Good, Good to Firm in places, C640/1
21/07/1410/15Pindar (GER)HURDLECartmel, 2m 1f 110y, Good to Firm, Good in places, C528/1
13/07/146/7Escape To The WestHURDLESouthwell, 2m 4f 110y, Good, Good to Firm in places (Watered), C420/1
06/07/148/9Stuckinthefence (IRE)HURDLEMarket Rasen, 2m 3f 0y, Good, C450/1
22/06/14PUMiss SunflowerCHASEHexham, 3m 1f 0y, Good, Good to Firm in places (Watered), C516/1
22/06/145/9Stuckinthefence (IRE)HURDLEHexham, 2m 0f 110y, Good, Good to Firm in places (Watered), C450/1
14/06/1412/13Stuckinthefence (IRE)HURDLEHexham, 2m 0f 110y, Good, C3100/1
28/05/1410/11Ardesia (IRE)HURDLECartmel, 2m 1f 110y, Good, C511/1
28/05/1411/11Manyshadesofblack (IRE)HURDLECartmel, 2m 6f 0y, Good, C5100/1
24/05/142/9Miss SunflowerCHASECartmel, 3m 2f 0y, Good to Firm, Good in places, C540/1
22/05/143/14Urban GaleHURDLEWetherby, 3m 1f 0y, Good to Soft (Watered), C512/1
10/05/14ROSpeedy Star (IRE)HURDLEHexham, 2m 4f 110y, Heavy, C4100/1
10/05/14PUSir PosealotHURDLEHexham, 2m 0f 110y, Heavy, C480/1
10/05/14PUGunpoint (IRE)CHASEHexham, 2m 7f 0y, Heavy, C566/1
03/05/14PUBoris The BladeCHASEHexham, 3m 1f 0y, Soft, C49/1
03/05/141/7Ardesia (IRE)HURDLEHexham, 2m 0f 110y, Soft, C525/1
01/05/141/7Urban GaleCHASESedgefield, 3m 3f 0y, Soft, Good to Soft in places, C411/1
01/05/147/8Gunpoint (IRE)HURDLESedgefield, 2m 1f 0y, Soft, Good to Soft in places, C540/1

Next Race Off

Racing Tips