Iram Diego

DatePosRideTypeRace DetailsStarting Price
03/06/20-ThrasherFLATLone Star, 1m, Firm12/1
03/06/20-Eye On HarperFLATLone Star, 1m, Fast40/1
02/06/203/11Bell RingerFLATLone Star, 1m 110y, Firm12/1
02/06/20-Brave CinderellaFLATLone Star, 1m, Fast11/2
02/06/203/10Dabblin ChannelFLATLone Star, 1m, Fast4/1
02/06/20-Prince JetFLATLone Star, 5f 110y, Fast9/1
02/06/204/7Stans Hookin BullFLATLone Star, 4f 110y, Fast40/1
01/06/20-Karma ReignsFLATLone Star, 6f, Fast100/1
01/06/20-Lady ExpressFLATLone Star, 5f 110y, Fast40/1
01/06/20-Collecting StarsFLATLone Star, 5f, Firm33/1
01/06/20-Pharme's PhaithFLATLone Star, 1m, Fast9/1
25/05/204/11ScarlettsblackjackFLATLone Star, 6f, Fast9/2
24/05/20-Tempt FateFLATLone Star, 5f, Fast5/2
24/05/20-Flat FastFLATLone Star, 6f, Fast33/1
24/05/20-Flash N GoFLATLone Star, 5f, Fast22/1
24/05/20-Detroit Sixty SixFLATLone Star, 6f, Good25/1
23/05/20-Moojab JrFLATLone Star, 1m 110y, Good25/1
23/05/20-Desert DreamsFLATLone Star, 5f 110y, Good40/1
23/05/20-WakefieldFLATLone Star, 6f, Good33/1
23/05/20-Terracotta SoldierFLATLone Star, 6f, Good25/1
23/05/201/11SamiceanFLATLone Star, 1m, Good33/1
23/05/203/9Wimbledon's GoldFLATLone Star, 5f 110y, Good6/1
22/03/203/7Wimbledon's GoldFLATSam Houston Race Park, 5f 110y, Sloppy5/1
21/03/20-Valid ThorFLATSam Houston Race Park, 5f 110y, Sloppy25/1
21/03/20-SuspirosFLATSam Houston Race Park, 6f, Sloppy9/1
21/03/20-Suite GossipFLATSam Houston Race Park, 1m, Sloppy20/1
21/03/204/10SournoisFLATSam Houston Race Park, 5f, Sloppy16/1
21/03/20-StylistFLATSam Houston Race Park, 1m, Sloppy40/1
18/03/20-Hoodoo BrownFLATSam Houston Race Park, 1m, Fast4/1
18/03/20-DeliriumFLATSam Houston Race Park, 6f 110y, Firm28/1
18/03/204/9PrancingmisstissyFLATSam Houston Race Park, 6f 110y, Firm6/1
18/03/203/9Goliath RidgeFLATSam Houston Race Park, 1m, Fast13/8
17/03/20-Foolish SteveFLATSam Houston Race Park, 6f, Fast20/1
17/03/20-My ExpectationsFLATSam Houston Race Park, 7f, Fast12/1
17/03/204/6Magical ForceFLATSam Houston Race Park, 1m, Firm8/1
15/03/202/7GeoscienceFLATSam Houston Race Park, 5f 110y, Fast3/1
15/03/20-St Joseph CountyFLATSam Houston Race Park, 6f, Fast66/1
15/03/203/4Mysteries Of LifeFLATSam Houston Race Park, 6f, Fast12/1
15/03/20-Ears A WinnerFLATSam Houston Race Park, 5f, Fast40/1
15/03/20-Nate's WayFLATSam Houston Race Park, 7f, Fast11/1
14/03/203/10Silent ForceFLATSam Houston Race Park, 1m, Firm2/1
11/03/203/10Hana HighwayFLATSam Houston Race Park, 1m, Firm2/1
11/03/20-ArchieFLATSam Houston Race Park, 1m, Fast25/1
11/03/201/6Blue WarriorFLATSam Houston Race Park, 1m, Fast10/1
11/03/20-DuhopperFLATSam Houston Race Park, 6f, Fast8/1
10/03/201/10Valid ThorFLATSam Houston Race Park, 1m, Firm9/1
10/03/20-PrancingmisstissyFLATSam Houston Race Park, 5f 110y, Fast9/4
10/03/203/12Detroit Sixty SixFLATSam Houston Race Park, 6f, Fast7/2
10/03/20-Joy To The WorldFLATSam Houston Race Park, 5f, Firm12/1
10/03/20-LoftinFLATSam Houston Race Park, 1m, Fast33/1

Next Race Off

Racing Tips