Anil Bandal

My StableMy Stable
DatePosRideTypeRace DetailsStarting Price
16/12/20-Ruby CubeFLATMysore, 5f 212y18/1
16/12/20-D SmileFLATMysore, 6f 211y18/1
16/12/20-DagobertFLATMysore, 7f 209y11/1
16/12/20-Honey QueenFLATMysore, 6f 211y14/1
16/12/20-Power Of TheaFLATMysore, 7f 209y18/1
02/12/209/12D SmileFLATMysore, 5f 212y15/2
02/12/207/11FrostedFLATMysore, 5f 212y12/1
02/12/206/9Smart SignsFLATMysore, 5f 212y11/4
25/11/20-Power Of TheaFLATMysore, 7f 209y, Good10/1
25/11/20-Thea's GiftFLATMysore, 5f 212y, Good10/1
25/11/20-Italian StallionFLATMysore, 6f 211y, Good9/1
11/11/207/12D SmileFLATMysore, 6f 211y, Good7/1
11/11/2010/12Big Time BayFLATMysore, 6f 211y, Good9/1
01/03/206/16DagobertFLATMysore, 6f 211y, Good16/1
01/03/206/15BonitoFLATMysore, 7f 209y, Good16/1
01/03/203/12Rustic SunriseFLATMysore, 1m 1f 207y, Good18/1
29/02/2014/15Blue BlazerFLATMysore, 5f 212y, Good16/1
29/02/2011/16Double TroubleFLATMysore, 1m 208y, Good16/1
22/02/208/8Havana GreyFLATKolkata, 6f 211y8/1
22/02/207/9ModificationFLATKolkata, 6f 211y9/1
22/02/202/10PinatuboFLATKolkata, 6f 211y4/5
12/02/207/12Charming NightFLATMysore, 6f 211y, Good16/1
12/02/202/11Rustic SunriseFLATMysore, 7f 209y, Good2/1
12/02/205/11Golden CruiseFLATMysore, 5f 212y, Good7/1
29/01/20-DagobertFLATMysore, 6f 211y, Good7/2
29/01/205/11The ImposterFLATMysore, 5f 212y, Good2/1
29/01/209/12Golden CruiseFLATMysore, 5f 212y, Good10/1
23/01/203/9Beat The BankFLATKolkata, 6f 211y, Good13/8
22/01/2010/12Charming NightFLATMysore, 5f 212y, Good11/1
22/01/207/8Golden CruiseFLATMysore, 6f 211y, Good13/2
21/01/209/11Rustic SunriseFLATMysore, 7f 209y, Good8/1
21/01/201/11Double TroubleFLATMysore, 7f 209y, Good7/2
15/01/202/12Vintage BrutFLATChennai, 6f 211y13/8
08/01/2011/11Chicago BullFLATMysore, 6f 211y, Good10/1
08/01/202/12Wonder StoryFLATMysore, 5f 212y, Good14/1
08/01/203/12Golden CruiseFLATMysore, 5f 102y, Good9/1
31/12/192/9Italian StallionFLATMysore, 6f 211y, Good11/4
31/12/192/6GeminiFLATMysore, 6f 211y, Good9/4
25/12/194/11Big Time BayFLATMysore, 5f 212y12/1
18/12/198/10Charming NightFLATMysore, 5f 212y, Good9/2
18/12/197/8AstrologerFLATMysore, 5f 212y, Good11/1
11/12/192/10The ImposterFLATMysore, 6f 211y, Good9/4
11/12/195/9Italian StallionFLATMysore, 5f 212y, Good13/2
07/12/191/12Beat The BankFLATKolkata, 5f 212y, Good6/1
27/11/192/9Rustic SunriseFLATMysore, 7f 209y, Good15/2
20/11/198/12Vroom VroomFLATMysore, 5f 212y, Good7/1
16/11/19-Admiral HatsuFLATKolkata, 7f 209y, Good12/1
16/11/196/13Invincible ArmyFLATKolkata, 5f 212y, Good10/1
16/11/196/8PorasFLATKolkata, 7f 209y, Good11/2
20/10/1910/12Italian StallionFLATMysore, 5f 212y, Good9/1

Next Race Off

Racing Tips