S Kabdhar

DatePosRideTypeRace DetailsStarting Price
29/01/207/9PoppyFLATChennai, 7f 209y, Good20/1
22/01/2010/10Royal ProtocalFLATChennai, 5f 212y10/1
26/12/198/9Dean's GreyFLATChennai, 4f 213y, Good12/1
19/12/1910/12Star ProofFLATChennai, 4f 213y, Good9/1
19/12/197/8Star RankingFLATChennai, 6f 211y, Good16/1
19/12/1910/10HebeFLATChennai, 4f 213y, Good9/1
29/11/192/12Magic StormFLATChennai, 4f 213y, Soft12/1
22/11/199/9Lady LoveFLATChennai, 5f 212y, Soft12/1
22/11/196/6Star BrigadeFLATChennai, 5f 212y, Soft12/1
14/11/197/7Star BrigadeFLATChennai, 4f 213y, Good20/1
09/11/1911/12Star ConvoyFLATChennai, 4f 213y, Good12/1
09/11/196/12Lady BlazerFLATChennai, 4f 213y, Good12/1
03/11/198/8Dean's GreyFLATChennai, 6f 211y12/1
26/10/197/8Star ConvoyFLATChennai, 5f 212y, Soft7/1
26/10/196/6RwandaFLATChennai, 4f 213y, Soft5/1
25/10/197/10AcademusFLATChennai, 5f 212y12/1
25/10/197/9Lady BlazerFLATChennai, 6f 211y7/1
31/01/1914/14FirebrandFLATChennai, 4f 213y, Good22/1
31/01/196/13Orlando BabyFLATChennai, 6f 211y, Good20/1
24/01/1914/14IndialiteFLATChennai, 5f 212y, Good18/1
15/01/1910/10BabyblueFLATChennai, 6f 211y, Good16/1
15/01/1911/14Colossal MomentsFLATChennai, 7f 209y, Good25/1
09/01/197/7Golden LillyFLATChennai, 6f 211y, Good11/1
09/01/195/11Classic SolitaireFLATChennai, 4f 213y, Good14/1
09/01/197/8MedovikFLATChennai, 5f 212y, Good9/1
02/01/1912/14Spider ManFLATChennai, 5f 212y, Good10/1
02/01/1910/10HelixFLATChennai, 5f 212y, Good12/1
02/01/193/8A Little MagicFLATChennai, 6f 211y, Good7/1
01/01/19-Lady AmeeraFLATChennai, 5f 212y, Good11/1
01/01/1912/14AcademusFLATChennai, 6f 211y, Good18/1
01/01/199/10Fly HighFLATChennai, 5f 212y, Good14/1
22/12/1810/14Wind Of The FutureFLATChennai, 4f 213y, Good10/1
12/12/189/10Lady AmeeraFLATChennai, 5f 212y, Good11/1
12/12/184/12EnjoythegoodtimesFLATChennai, 4f 213y, Good8/1
12/12/1810/10Kings BlackFLATChennai, 4f 213y, Good16/1
07/12/187/9Artist ParadeFLATChennai, 5f 212y, Good14/1
07/12/189/9Crown Of StarsFLATChennai, 5f 212y, Good12/1
06/12/1812/14MedovikFLATChennai, 5f 212y, Good20/1
06/12/188/8EnjoythegoodtimesFLATChennai, 7f 209y, Good16/1
27/11/1813/14FirebrandFLATChennai, 6f 211y, Good14/1
27/11/1810/11A Little MagicFLATChennai, 4f 213y, Good20/1
22/11/18-Amazing KittenFLATChennai, 5f 212y, Heavy16/1
15/11/1810/13Squadron LeaderFLATChennai, 6f 211y, Good7/1
15/11/189/10RavelloFLATChennai, 6f 211y, Good7/1
15/11/188/9DuvenbeckFLATChennai, 4f 213y, Good9/1
14/11/1813/14KapaluaFLATChennai, 4f 213y, Firm16/1
14/11/188/10Star ConvoyFLATChennai, 5f 212y, Firm10/1
14/11/18-HelixFLATChennai, 7f 209y, Firm11/1
03/11/1814/14DayliteFLATChennai, 5f 212y, Heavy10/1
03/11/186/9Rare RockFLATChennai, 6f 211y, Heavy8/1

Next Race Off

Racing Tips