Nazario Alvarado

DatePosRideTypeRace DetailsStarting Price
28/10/20-HoroscopeFLATFinger Lakes, 1m 70y, Sloppy15/8
28/10/20-Honorable AvenueFLATFinger Lakes, 1m 70y, Sloppy28/1
28/10/203/11Special StoryFLATFinger Lakes, 6f, Sloppy3/1
28/10/204/6All About BleuFLATFinger Lakes, 6f, Sloppy14/1
27/10/20-Al Do GreatFLATFinger Lakes, 6f, Sloppy50/1
27/10/20-Holy CowboyFLATFinger Lakes, 1m 39y, Sloppy80/1
27/10/203/6Tax Me NaughtFLATFinger Lakes, 5f 110y, Sloppy3/1
26/10/204/9Gonna Be MorganFLATFinger Lakes, 6f, Sloppy66/1
21/10/202/10Duck Pond RoadFLATFinger Lakes, 1m 70y, Sloppy7/2
21/10/202/6Miss RossFLATFinger Lakes, 1m 70y, Sloppy11/10
20/10/203/6Passion PoliceFLATFinger Lakes, 1m 70y, Sloppy3/1
19/10/204/9Christmas DinnerFLATFinger Lakes, 5f 110y, Sloppy11/1
19/10/201/8Margarita SunriseFLATFinger Lakes, 5f 110y, Sloppy3/1
19/10/20-All About BleuFLATFinger Lakes, 6f, Sloppy8/1
14/10/203/6Ok HoneyFLATFinger Lakes, 1m 70y, Fast4/1
14/10/204/8Special StoryFLATFinger Lakes, 5f 110y, Fast9/4
14/10/20-Molly's ShrinkFLATFinger Lakes, 6f, Fast50/1
13/10/20-Holy CowboyFLATFinger Lakes, 5f 110y, Good22/1
13/10/201/8HoroscopeFLATFinger Lakes, 1m 70y, Good10/3
13/10/204/7Chosen One ElijahFLATFinger Lakes, 6f, Good33/1
06/10/20-Honorable AvenueFLATFinger Lakes, 1m 70y, Fast14/1
06/10/201/11Duck Pond RoadFLATFinger Lakes, 1m 70y, Fast5/1
06/10/203/9Miss RossFLATFinger Lakes, 1m 39y, Fast7/1
06/10/20-Clara's Gone WestFLATFinger Lakes, 5f 110y, Fast6/1
30/09/202/11Special StoryFLATFinger Lakes, 6f9/4
30/09/20-Molly's ShrinkFLATFinger Lakes, 5f 110y22/1
29/09/20-Highest RankFLATFinger Lakes, 5f 110y, Good40/1
28/09/20-Messy SundaesFLATFinger Lakes, 6f, Fast16/1
28/09/203/8Lady's Golden GuyFLATFinger Lakes, 5f 110y, Fast2/1
28/09/204/9Duck Pond RoadFLATFinger Lakes, 1m 39y, Fast66/1
28/09/20-BaldonnelFLATFinger Lakes, 1m 70y, Fast80/1
28/09/20-SwaggeretteFLATFinger Lakes, 1m 70y, Fast22/1
28/09/20-HoroscopeFLATFinger Lakes, 1m 39y, Fast6/1
23/09/20-Christmas DinnerFLATFinger Lakes, 5f 110y, Fast50/1
23/09/20-Dr. LloydFLATFinger Lakes, 5f 110y, Fast12/1
23/09/204/7Clara's Gone WestFLATFinger Lakes, 6f, Fast20/1
22/09/20-JustonemorepatronFLATFinger Lakes, 5f 110y16/1
21/09/20-Shook Em UpFLATFinger Lakes, 1m 39y80/1
21/09/20-Margarita SunriseFLATFinger Lakes, 5f 110y7/1
16/09/20-Eye'm GoneFLATFinger Lakes, 6f, Fast100/1
16/09/201/7Honorable AvenueFLATFinger Lakes, 1m, Fast7/2
16/09/20-Anything PazibleFLATFinger Lakes, 5f 110y, Fast12/1
16/09/204/6Passion PoliceFLATFinger Lakes, 6f, Fast14/1
16/09/203/6Highest RankFLATFinger Lakes, 1m 39y, Fast6/1
15/09/203/8Lady's Golden GuyFLATFinger Lakes, 6f, Fast11/10
15/09/20-BaldonnelFLATFinger Lakes, 1m 70y, Fast50/1
15/09/202/6Tax Me NaughtFLATFinger Lakes, 1m 70y, Fast7/4
14/09/20-Clara's Gone WestFLATFinger Lakes, 6f, Fast12/1
14/09/20-WigglesFLATFinger Lakes, 5f 110y, Fast25/1
09/09/202/10HoroscopeFLATFinger Lakes, 1m 70y, Fast11/2

Next Race Off

Racing Tips