Nikhil Naidu

My StableMy Stable
DatePosRideTypeRace DetailsStarting Price
13/01/215/5IncaFLATKolkata, 1m 3f 204y10/1
13/01/217/14PortofspainFLATKolkata, 6f 211y15/2
13/01/211/12Treasure HuntFLATKolkata, 5f 212y7/2
05/01/214/8Golconda DiamondFLATKolkata, 5f 212y, Good6/1
05/01/212/13Treasure HuntFLATKolkata, 5f 102y, Good4/1
05/01/213/9Right MoveFLATKolkata, 1m 1f 207y, Good8/11
05/01/216/6Dancing LordFLATKolkata, 7f 209y, Good15/2
05/01/212/8OccitaniaFLATKolkata, 6f 211y, Good8/1
01/01/212/12Fenicia MistFLATKolkata, 5f 212y, Good9/1
01/01/215/7EastwoodFLATKolkata, 5f 212y, Good14/1
01/01/213/7The IndicatorFLATKolkata, 7f 209y, Good3/1
01/01/214/6Namak HalaalFLATKolkata, 5f 212y, Good15/2
26/12/209/9ArrowfieldFLATKolkata, 7f 209y18/1
26/12/20-Treasure HuntFLATKolkata, 5f 212y9/2
26/12/204/8Sun GodFLATKolkata, 5f 212y4/1
26/12/203/8Nandini's PetFLATKolkata, 5f 102y3/1
18/12/206/8The KissFLATKolkata, 6f 211y, Good9/1
18/12/204/9New MoonFLATKolkata, 6f 211y, Good5/1
18/12/207/13EastsideFLATKolkata, 6f 211y, Good11/2
18/12/206/6TraviusFLATKolkata, 7f 209y, Good10/1
18/12/202/4Big PearlFLATKolkata, 5f 102y, Good8/1
12/12/203/8AvellinoFLATKolkata, 7f 209y, Good5/1
12/12/204/6Gold BondFLATKolkata, 7f 209y, Good7/1
12/12/206/7Astral StarFLATKolkata, 7f 209y, Good16/1
12/12/2011/13DemonstrateFLATKolkata, 5f 102y, Good25/1
05/12/201/8Summer AirFLATKolkata, 6f 211y, Good9/4
05/12/204/8New MoonFLATKolkata, 6f 211y, Good7/1
05/12/204/6The IndicatorFLATKolkata, 6f 211y, Good9/1
05/12/202/7SullivanFLATKolkata, 5f 102y, Good6/4
05/12/20-AquaracerFLATKolkata, 5f 212y, Good12/1
01/12/202/7ExceptionFLATKolkata, 6f 211y, Good9/1
01/12/201/10HukumatFLATKolkata, 5f 212y, Good10/1
01/12/201/8Guitar GirlFLATKolkata, 5f 102y, Good6/1
01/12/204/4Romantic ZealFLATKolkata, 7f 209y, Good6/1
24/11/20-Mocha RushFLATKolkata, 5f 212y, Good14/1
24/11/202/8SullivanFLATKolkata, 5f 212y, Good4/1
24/11/20-EastsideFLATKolkata, 5f 102y, Good5/2
24/11/20-Seventh MileFLATKolkata, 6f 211y, Good16/1
24/11/20-Golconda DiamondFLATKolkata, 6f 211y, Good12/1
11/03/20-Mrs Willy NillyFLATKolkata, 5f 212y, Good9/1
11/03/204/9SeaskyFLATKolkata, 6f 211y, Good9/1
11/03/203/7SummerhillFLATKolkata, 6f 211y, Good11/2
04/03/203/10AquaracerFLATKolkata, 6f 211y, Good to Soft9/1
04/03/204/8Cold FrontierFLATKolkata, 7f 209y, Good to Soft9/1
04/03/204/5Abhya GamaFLATKolkata, 1m 5f 202y, Good to Soft15/2
04/03/207/14InkonitoFLATKolkata, 5f 212y, Good to Soft11/1
04/03/205/5AvellinoFLATKolkata, 1m 1f 207y, Good to Soft6/5
01/03/20-AbhinandanFLATMysore, 5f 212y, Good18/1
01/03/2013/15Celestial LightFLATMysore, 7f 209y, Good16/1
29/02/207/9WhomakestherulesFLATMysore, 1m 6f 200y, Good15/2

Next Race Off

Racing Tips