Angel Rodriguez

DatePosRideTypeRace DetailsStarting Price
19/09/20-SlippyFLATGulfstream, 1m, Fast9/2
19/09/203/12Bad Boy E. J.FLATGulfstream, 1m, Firm14/1
18/09/202/8Long Gray LineFLATGulfstream, 1m, Fast4/1
17/09/20-Majic FlashFLATGulfstream, 5f, Firm7/1
13/09/20-KwainaFLATGulfstream, 6f33/1
12/09/20-In Honor Of ArtieFLATGulfstream, 1m 1f, Sloppy5/1
12/09/203/12SlippyFLATGulfstream, 1m, Sloppy4/1
11/09/204/6I'm PrayingforthatFLATGulfstream, 5f, Sloppy13/8
11/09/20-MarcelinoFLATGulfstream, 5f, Sloppy10/1
11/09/20-Our Grey GhostFLATGulfstream, 7f, Sloppy14/1
10/09/203/9Gran EtiquetaFLATGulfstream, 1m11/1
10/09/204/8Glenn's CaperFLATGulfstream, 5f28/1
05/09/20-LaviFLATGulfstream, 7f 110y, Firm16/1
05/09/20-Wellingtons RoseFLATGulfstream, 1m, Firm50/1
04/09/20-Long Gray LineFLATGulfstream, 1m 1f, Fast6/1
04/09/20-StopitFLATGulfstream, 5f, Firm40/1
03/09/204/8MahkatoFLATGulfstream, 1m18/1
03/09/20-TakestwotowiggleFLATGulfstream, 6f20/1
03/09/20-Gem ThiefFLATGulfstream, 5f6/5
30/08/204/11MarcelinoFLATGulfstream, 5f, Firm11/2
30/08/203/10Moments To SaverFLATGulfstream, 1m 110y, Firm28/1
21/08/20-Lawyer DrillFLATGulfstream, 5f, Firm14/1
21/08/203/8Doc AmsterFLATGulfstream, 6f, Fast5/1
21/08/20-Mr NappyFLATGulfstream, 5f, Firm28/1
21/08/204/10HerculinaFLATGulfstream, 1m 110y, Firm7/1
20/08/204/8LaviFLATGulfstream, 6f, Fast22/1
20/08/20-Dark AgesFLATGulfstream, 5f 110y, Fast20/1
20/08/20-Royal MeetingFLATGulfstream, 5f, Good16/1
16/08/201/9Majic FlashFLATGulfstream, 5f, Firm12/1
16/08/201/9Murray's BarFLATGulfstream, 5f, Firm5/6
15/08/20-Flashy KyemFLATGulfstream, 1m, Fast16/1
15/08/20-MyfirstexwifeFLATGulfstream, 5f, Firm12/1
15/08/20-Battle CryFLATGulfstream, 5f, Firm12/1
15/08/20-Our Grey GhostFLATGulfstream, 7f, Fast14/1
15/08/20-Lucky FastFLATGulfstream, 1m 110y, Firm33/1
14/08/204/12Rock The CausewayFLATGulfstream, 1m 1f, Firm20/1
13/08/202/11KunalFLATGulfstream, 1m, Firm9/4
09/08/20-Fiber OpticFLATGulfstream, 1m, Firm14/1
09/08/20-Royal MeghanFLATGulfstream, 5f, Firm18/1
09/08/20-OutamineFLATGulfstream, 6f, Fast7/1
09/08/20-Catnip KittenFLATGulfstream, 1m, Firm11/4
09/08/203/12Bourre' TrickFLATGulfstream, 1m, Firm6/4
08/08/202/12Bad Boy E. J.FLATGulfstream, 1m, Firm16/1
08/08/201/12MarcelinoFLATGulfstream, 5f, Firm11/1
07/08/20-Tenacity ZipFLATGulfstream, 5f, Firm22/1
07/08/20-Dark AgesFLATGulfstream, 6f, Fast20/1
06/08/20-King DaddyFLATGulfstream, 6f 110y, Fast33/1
06/08/201/10I'm PrayingforthatFLATGulfstream, 5f, Firm11/8
06/08/201/11Flying SofiaFLATGulfstream, 5f, Firm6/1
02/08/204/7Nowitna RiverFLATGulfstream, 6f, Sloppy6/1

Next Race Off

Racing Tips