Nik Juarez

DatePosRideTypeRace DetailsStarting Price
24/05/20-EnzoexpressFLATGulfstream, 6f, Sloppy4/1
24/05/20-MycrazyxgirlfriendFLATGulfstream, 6f, Sloppy15/2
24/05/20-Country StrongFLATGulfstream, 6f, Sloppy40/1
23/05/204/12Sun SummersFLATGulfstream, 1m, Good4/1
23/05/20-Graydar's ResolveFLATGulfstream, 1m 110y, Good25/1
23/05/20-Jades GellyFLATGulfstream, 5f, Good9/2
23/05/20-Hidden StyleFLATGulfstream, 6f 110y, Fast40/1
23/05/202/11The Mighty JudgeFLATGulfstream, 1m 110y, Good11/4
23/05/20-Smitten For SmittyFLATGulfstream, 6f, Fast9/2
22/05/20-Gray BeauFLATGulfstream, 1m 110y, Fast11/2
22/05/20-Beast Of WildwoodFLATGulfstream, 7f, Fast9/1
22/05/203/11Cool Hand CoopFLATGulfstream, 5f, Fast6/1
22/05/20-Union LineFLATGulfstream, 6f, Fast5/1
22/05/204/6CountenanceFLATGulfstream, 1m, Fast4/1
22/05/20-GiveitsomewellieFLATGulfstream, 1m, Fast18/1
21/05/20-FayezFLATGulfstream, 1m, Fast16/1
17/05/204/8EbullientFLATGulfstream, 1m 110y, Sloppy5/1
17/05/202/6Palace KittenFLATGulfstream, 1m 110y, Fast9/1
16/05/20-J P's DelightFLATGulfstream, 7f, Fast14/1
16/05/204/7ValianceFLATGulfstream, 1m, Fast11/4
16/05/204/6OurnationonparadeFLATGulfstream, 6f 110y, Fast18/1
16/05/20-Running GirlFLATGulfstream, 6f, Fast40/1
15/05/20-Dakota's DudeFLATGulfstream, 1m, Sloppy25/1
15/05/204/6OhmymyFLATGulfstream, 7f 110y, Sloppy18/1
15/05/20-Fluent In SarcasmFLATGulfstream, 5f, Sloppy11/2
14/05/20-PasatimeFLATGulfstream, 5f, Firm25/1
14/05/20-MagicgirlFLATGulfstream, 6f 110y, Fast16/1
14/05/20-TheartofcompromiseFLATGulfstream, 1m 110y, Firm66/1
14/05/20-Bit Coin QueenFLATGulfstream, 1m, Firm14/1
10/05/201/9All AroundFLATGulfstream, 6f, Fast8/1
10/05/202/6Frosted GraceFLATGulfstream, 6f, Fast10/11
10/05/20-ChristopherFLATGulfstream, 5f, Fast22/1
10/05/20-Tell Me MauxFLATGulfstream, 1m, Fast16/1
09/05/20-Discreet HeatFLATGulfstream, 1m, Fast18/1
09/05/20-Strong OneFLATGulfstream, 1m, Firm66/1
09/05/20-Its About MeFLATGulfstream, 1m, Firm40/1
09/05/201/11TemperanceFLATGulfstream, 1m, Firm18/1
09/05/201/12Barbie's KingFLATGulfstream, 1m, Firm11/1
08/05/20-DuellistFLATGulfstream, 1m, Firm16/1
08/05/20-KhozanaFLATGulfstream, 6f, Firm33/1
08/05/203/11Bellas FellaFLATGulfstream, 1m, Fast33/1
07/05/20-Uncle RennyFLATGulfstream, 1m, Firm16/1
07/05/20-Mucha SuerteFLATGulfstream, 1m 110y, Firm40/1
03/05/20-The Mormon MaulerFLATGulfstream, 1m 110y, Firm33/1
02/05/20-Dangerous WomanFLATGulfstream, 1m 110y, Firm40/1
02/05/20-Red CrescentFLATGulfstream, 7f, Fast8/1
02/05/20-Diamonds Are AFLATGulfstream, 1m 110y, Firm50/1
01/05/201/10Miss My MachoFLATGulfstream, 1m, Good13/2
30/04/20-TempusFLATGulfstream, 6f, Sloppy25/1
30/04/201/8CloudbasedFLATGulfstream, 1m 110y, Sloppy3/1

Next Race Off

Racing Tips