Leonel Reyes

DatePosRideTypeRace DetailsStarting Price
25/05/20-On The TurfFLATGulfstream, 6f, Sloppy18/1
25/05/201/8Surf ShackFLATGulfstream, 1m, Sloppy22/1
25/05/203/7FightressFLATGulfstream, 6f, Sloppy13/2
25/05/20-Sandys BlazeFLATGulfstream, 6f, Sloppy9/1
25/05/202/6La Gata NegraFLATGulfstream, 1m, Sloppy40/1
24/05/203/11Reagan's HeartFLATGulfstream, 5f, Sloppy8/1
24/05/204/5Alien InvasionFLATGulfstream, 1m 110y, Sloppy2/1
24/05/202/5R U RoyaltyFLATGulfstream, 1m, Sloppy11/4
24/05/202/5HallajooriFLATGulfstream, 5f, Sloppy9/2
24/05/201/9Stormy BossFLATGulfstream, 6f, Sloppy5/2
24/05/201/6Hard LightingFLATGulfstream, 1m, Sloppy11/8
23/05/20-Bluesky KittenFLATGulfstream, 1m 110y, Good40/1
23/05/204/8Surprise FactorFLATGulfstream, 5f, Good25/1
23/05/20-Lola WantsFLATGulfstream, 1m, Fast40/1
23/05/20-Pump RoomFLATGulfstream, 1m, Fast33/1
23/05/20-PlenumFLATGulfstream, 1m 110y, Good40/1
22/05/204/12Sir HoskiFLATGulfstream, 1m, Fast14/1
22/05/203/7Play That ToneFLATGulfstream, 5f, Fast11/1
22/05/203/9Tapi FrostFLATGulfstream, 6f, Fast7/1
22/05/204/7Great KahunaFLATGulfstream, 1m 110y, Fast16/1
22/05/20-La Tres JolieFLATGulfstream, 1m, Fast11/1
22/05/203/9EspiaFLATGulfstream, 5f, Fast9/4
22/05/204/7MijetFLATGulfstream, 1m, Fast16/1
21/05/20-BeinfunFLATGulfstream, 1m, Fast50/1
21/05/204/8Express BoyFLATGulfstream, 1m, Fast13/2
21/05/20-Russian WineFLATGulfstream, 6f, Fast66/1
21/05/20-Danessa LadyFLATGulfstream, 5f, Fast50/1
17/05/20-Stormy NellyFLATGulfstream, 5f, Sloppy6/1
17/05/20-La AustralianaFLATGulfstream, 1m 110y, Sloppy20/1
17/05/20-El DuqueFLATGulfstream, 6f 110y, Good16/1
16/05/20-Small ReasonFLATGulfstream, 1m, Fast80/1
16/05/204/6Tale Of SuccessFLATGulfstream, 7f 110y, Fast14/1
16/05/204/8Spicy NellyFLATGulfstream, 1m 110y, Fast9/2
16/05/202/6Trinni SunshineFLATGulfstream, 5f 110y, Fast4/1
15/05/20-Happy DanzaFLATGulfstream, 5f, Sloppy5/2
15/05/204/10Sensational RideFLATGulfstream, 1m, Sloppy5/1
15/05/203/6Abarrio ForeverFLATGulfstream, 7f 110y, Sloppy10/1
15/05/201/8Tons Of GoldFLATGulfstream, 1m, Sloppy11/4
15/05/204/6Madame MoonFLATGulfstream, 1m 110y, Sloppy6/1
15/05/203/5ArrivederlaFLATGulfstream, 6f, Sloppy14/1
15/05/20-King Of The SouthFLATGulfstream, 5f, Sloppy12/1
14/05/20-HechizadaFLATGulfstream, 5f, Firm9/1
14/05/203/8Fast VenezuelaFLATGulfstream, 6f 110y, Fast7/2
14/05/204/6East CodeFLATGulfstream, 6f, Fast40/1
14/05/20-BychanceFLATGulfstream, 5f, Firm25/1
14/05/20-Go Jo Jo GoFLATGulfstream, 4f 110y, Fast13/8
14/05/20-Signing BonusFLATGulfstream, 1m, Firm33/1
10/05/204/8Pretty DarlingFLATGulfstream, 7f, Fast11/1
10/05/20-Gran ChampagneFLATGulfstream, 1m, Fast9/1
10/05/203/8AycapoteFLATGulfstream, 1m, Fast5/1

Next Race Off

Racing Tips