Edgard Zayas

DatePosRideTypeRace DetailsStarting Price
24/05/202/11Captured By FateFLATGulfstream, 5f, Sloppy5/2
24/05/203/5KokokomoFLATGulfstream, 1m 110y, Sloppy5/4
24/05/203/6Colonel LiamFLATGulfstream, 1m 110y, Sloppy9/2
24/05/204/5La RusiaFLATGulfstream, 1m, Sloppy6/1
24/05/20-Blame The ThiefFLATGulfstream, 1m, Sloppy5/4
24/05/203/5Maggie FitzFLATGulfstream, 5f, Sloppy10/11
24/05/20-Awesome ActionFLATGulfstream, 6f, Sloppy7/1
24/05/201/6Grand Cru ClasseFLATGulfstream, 6f, Sloppy9/2
24/05/202/9Dixieland HumorFLATGulfstream, 6f, Sloppy5/2
24/05/20-BloodprofFLATGulfstream, 1m, Sloppy16/1
23/05/20-Yolanda's PrideFLATGulfstream, 1m, Good11/2
23/05/20-Wile E PeyoteFLATGulfstream, 5f, Good20/1
23/05/202/6Front LoadedFLATGulfstream, 7f, Fast13/8
23/05/202/12Mystical MoonFLATGulfstream, 1m 110y, Good9/4
23/05/20-MasterdayFLATGulfstream, 5f, Good14/1
23/05/201/8Well ConnectedFLATGulfstream, 6f 110y, Fast7/1
23/05/20-Mr. DiscretionaryFLATGulfstream, 1m 110y, Good11/1
23/05/201/10Witch HunterFLATGulfstream, 1m, Fast8/13
23/05/204/6Grey JazmineFLATGulfstream, 6f, Fast6/1
23/05/204/11Capitan FofoFLATGulfstream, 1m, Fast6/1
23/05/202/12Budget BusterFLATGulfstream, 1m 110y, Good9/2
22/05/20-Star Of StarsFLATGulfstream, 1m, Fast4/1
22/05/203/7No Getting Over MeFLATGulfstream, 1m 110y, Fast11/4
22/05/20-Ms HeadleyFLATGulfstream, 5f, Fast9/1
22/05/201/7Pick Up The FoneFLATGulfstream, 7f, Fast7/4
22/05/20-El PilloFLATGulfstream, 5f, Fast10/1
22/05/204/9Ten Miles HighFLATGulfstream, 6f, Fast10/3
22/05/202/7Cowboy CultureFLATGulfstream, 1m 110y, Fast10/3
22/05/201/9Swaggy GeorgeFLATGulfstream, 5f, Fast10/1
22/05/20-Medal CeremonyFLATGulfstream, 1m, Fast8/1
21/05/202/8Lady FiorellaFLATGulfstream, 1m, Fast11/8
21/05/201/8IndirectlyFLATGulfstream, 1m, Fast6/1
21/05/201/10Big SpenderFLATGulfstream, 6f, Fast6/5
21/05/204/5TwilightFLATGulfstream, 5f, Fast10/1
21/05/204/7Bye Bye ManFLATGulfstream, 1m 110y, Fast9/2
17/05/20-Distinctly BlueFLATGulfstream, 5f, Sloppy4/1
17/05/20-Wind Of ChangeFLATGulfstream, 1m 1f, Sloppy5/2
17/05/204/4ShendamFLATGulfstream, 1m 4f, Sloppy16/1
17/05/20-Max K. O.FLATGulfstream, 1m, Sloppy14/1
17/05/20-ScatnapFLATGulfstream, 1m 110y, Fast7/2
17/05/20-Rocket BlastFLATGulfstream, 1m 110y, Fast9/2
17/05/20-PlatoFLATGulfstream, 6f 110y, Good11/1
17/05/203/6Holly HillFLATGulfstream, 5f, Fast13/8
16/05/202/7Capitan FofoFLATGulfstream, 6f, Fast13/2
16/05/20-Two SixtyFLATGulfstream, 7f, Fast16/1
16/05/201/7JakartaFLATGulfstream, 1m, Fast10/1
16/05/202/8ExtraordinaryFLATGulfstream, 1m, Fast13/2
16/05/204/4Forever MoFLATGulfstream, 7f 110y, Fast6/1
16/05/20-Ricki Ticki TaffiFLATGulfstream, 6f 110y, Fast20/1
16/05/202/6AddilynFLATGulfstream, 7f 110y, Fast9/1

Next Race Off

Racing Tips