Narjawa (IRE)

DatePosBHATypeRace DetailsStarting Price
28/08/12- 74 FLATBallinrobe, 1m 6f 0y, Heavy20/1
16/05/129/9 112 HURDLEPerth, 2m 0f 110y, Good, C325/1
06/05/1214/16 96 HURDLESligo, 2m 2f 0y, Good11/2
31/03/128/22 - HURDLENavan, 2m 0f 0y, Good20/1
10/03/1211/20 - HURDLEGowran Park, 2m 0f 0y, Soft25/1
03/03/1211/19 - HURDLENavan, 2m 0f 0y, Yielding to Soft14/1
06/02/123/5 - HURDLEAyr, 2m 0f 0y, Soft, C44/1
05/09/1111/14 80 FLATRoscommon, 1m 2f 0y, Heavy6/1
16/08/111/7 80 FLATSligo, 1m 2f 0y, Yielding to Soft5/2
07/07/115/7 82 FLATLeopardstown, 1m 1f 0y, Good to Firm7/4
16/06/112/6 - FLATLeopardstown, 1m 0f 0y, Good1/1
10/12/102/4 - FLATDundalk, 1m 0f 0y, Standard7/10
19/11/102/14 - FLATDundalk, 1m 0f 0y, Standard10/3

Next Race Off

Racing Tips